Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Mevzuat

Giriş

MEVZUAT

Kabahatler Kanunu

Kabahatler Kanununun Uygulanması ile ilgili olarak 32-43'üncü maddelerinde yer alan kabahatler ile ilgili 2011 yılında öngörülen idari para cezaları miktarının düzenlenmesi ile ilgili genelge Detay..

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Çerçevesinde Çeşitli Kabahatlere İlişkin 2011 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Detay..


Kabahatler Kanununun Uygulanması ile ilgili genelgeler ve genelge ekleri:

13.09.2005 Tarihinde Yürürlüğe Giren Kabahatler Kanununun Uygulanması İle İlgili Genelge Detay..

Genelge Ekleri Detay..


4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ile Düzenlenen Kabahatler ve Suçlar ile Bunlar İçin Öngörülen Yaptırımlar

 Detay..


Çocuk Konulu Uluslararası Mevzuat

Çocuk Mahkemelerinin Yönetimi Hakkında Birleşmiş Milletler Asgari Standart (Beijing) Kuralları

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği Ve Çocuk Pornografisi İle İlgili İhtiyari Protokol

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Katılmaları İle İlgili İhtiyari Protokol

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Küçüklerin Korunması İçin Birleşmiş Milletler (Havana) Kuralları

Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması Ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi

Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi İçin Birleşmiş Milletler Yönlendirici (Riyad) İlkeleri

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme

 

 

 • Ulusal Ulaşım Portalı
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Sayfası
 • Göç İdaresi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Polis Akademisi Başkanlığı
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Radyosu
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı