Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

faaliyet

Giriş
 
 
 
E-PASAPORT
 
            E-Pasaportlar, eski tip pasaportların kimlik sayfalarında bulunan pasaport numarası, ad, soyad, uyruk, doğum tarihi kimlik no, düzenleyen makam, düzenleme ve geçerlilik tarihi gibi kişisel kimlik ve pasaport bilgilerinin yanı sıra içinde fotoğraf, parmak izi, imza gibi biometrik verilerinin saklanabildiği çipli bir yapıya sahiptir. Ayrıca tüm dünyada, e-pasaportların kullanıma girmesi ve bu sayede belge güvenliğinin artmasına bağlı olarak giderek artan sayıdaki ülkede sınır geçişlerinde otomatik pasaport okuma/tanıma sistemleri kullanılarak pasaport işlemleri hızlanacaktır. Sahteciliğe karşı etkin güvenlik katmanı içeren yeni pasaportların sınır kapılarında ve hava limanlarındaki yoğunluğu önlemesi beklenmektedir. 190’ın üzerinde üyesi bulunan ve ülkemizin de üyesi olduğu uluslar arası Sivil Havacılık Örgütü ICAO tarafından alınan tavsiye kararı uyarınca, üye ülkelerin en geç 1 Nisan 2010 tarihi itibarı ile makinede okunabilir e-pasaport  (MOP) üretimine başlamaları gerektiği belirtilmiştir. Makinede okunamayan nitelikteki eski tip pasaportların ise tüm dünyada 24 Kasım 2015 tarihi itibarı ile yürürlükten kaldırılması (ICAO) tarafından öngörülmektedir. Makinede okunabilir pasaportlarda, klasik pasaportlardan farklı olarak kimlik sayfasının alt kısmında her biri 44 karakterden oluşan ve özel okuyucu cihazlarla okunabilen 2 satırlık bir alan bulunmaktadır. Pasaportun kimlik sayfasında çıplak gözle görülebilen bilgiler,”Makinede okunabilir alan” adı verilen bu alanda da bulunmaktadır.
 
            Ülkemizin de e-pasaport üretmesiyle vatandaşlarımızın seyahatleri bundan böyle daha süratli ve kolay hale gelecektir. Örneğin sınır geçişlerinde isim benzerliğinden kaynaklanabilen gecikmeler ortadan kalkacaktır. E-pasaport tanzimi ülkemizin AB uyum sürecinde de önemli bir kademe teşkil etmektedir.
 
Valiliklerimizce verilmekte olan hususi, hizmet, umuma mahsus ve yabancılara mahsus pasaportların, kimlere verileceği ile nasıl düzenleneceğine ilişkin uygulama birliğine yönelik işlemlerin yürütülmesi ve denetimi ve geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yeni pasaport sisteminin ülkemizin uluslararası alanda itibarını temsil edecek olması ve ülke güvenliği açısından stratejik öneminin bulunması, yapılan yatırımın tamamlanarak en verimli şekilde işletilmesi, muhtemel eksikliklerin önüne geçilebilmesi, alınan kararlar doğrultusunda ülkemiz pasaportlarının ICAO tarafından belirlenen özelliklerde tanzimine devam edilmesi gerekmektedir.
 
Bu doğrultuda, Daire Başkanlığımız, pasaport hizmetlerinin vatandaşlarımıza yerinde ve kaliteli şekilde ulaştırılmasını sağlamak ve güvenli belgelerin üretiminde dünya standartlarını yakalamak amacıyla bilimsel ve teknolojik araştırmalarda bulunmaktadır. Merkez ve taşra teşkilatı personelimize verilecek olan hizmet içi eğitimlerle vatandaşlarımıza daha iyi ve hızlı hizmet sunabilmek, polis halk ilişkilerinin olumlu yönde yürütülmesinin ve kamuoyunda polise duyulan güven duygusunun geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
 
     Pasaport müracaat işlemleri 1 Haziran 2010 tarihinde daire başkanlığımızın faaliyete geçmesi ile birlikte 81 İl Emniyet Müdürlüğü ve 110 İlçe Emniyet Müdürlüğünde yürütülmekte iken, Türkiye genelinde 412 ilçede yeni pasaport müracaat merkezi kurularak toplamda yurtiçi 493 merkez ile dış temsilciliklerden pasaport müracaatları alınmakta ve tek merkezde tanzim edilmektedir. Bu pasaportlar yurt içinde PTT posta hizmeti ile müracaat sahibinin adresine, yurtdışında ise vatandaşlarımızın pasaportları Dışişleri Bakanlığı tarafından teslim edilmektedir. Vatandaşlarımızın e-pasaport müracaat randevusu alabildikleri, sistemle ilgili bilgi edindikleri ve sorularına cevap alabildikleri internet web sitesi (www.epasaport.gov.tr) bulunmaktadır.
​​
 • Ulusal Ulaşım Portalı
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Sayfası
 • Göç İdaresi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Polis Akademisi Başkanlığı
 • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Radyosu
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı